> >

Трговија на големо и мало со  замрзнато месо, банани и прехрамбени производи.Складирање и подготовка до крајните корисници...

Компанијата Адријус доо е формирана во 1992 година, на почетокот како фамилијарен бизнис со двајца вработени, која што постепено со годините кои изминуваат нараснува во водечка компанија во трговијата. Во почетокот главната дејност на компанијата се засноваше на увоз на зелена банана, која што се зрееше и дистрибуираше до крајните корисници. Во меѓувреме желбата за бизнис кај сопствениците нараснуваше и своето делување го насочија и кон трговијата со увоз на замрзнато месо и други сродни артикли.

Читајте повеќе Листа на производи

360 viewr
Staff Member
Staff Member

Facebook

Контакт информации

ul.1721 br.41 Glumovo, 1000 Skopje, Macedonia
+389 2 205 7412 
+389 2 205 7415
info@adrijus.com.mk

Наши партнери