Банани  

Нудиме висококвалитетни банани со потекло  од Еквадор