Пилешко месо  

Стек пилешки Садиа 15/1 Леерпак
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1
Пилешко Бело Месо - Стек 10-15 кгр.

Интерфиле пилешки Рефуз
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешко Инерфиле 12
кгр.

-

-

-

Батак блок
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Батак со Карабатак 10   кгр

Батак Полски без грбна коска Б-класа 20/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Батак Без Грбна Коска   10-14 кгр.

    

Батак без коска
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Батак Без Коска
10 кгр

-

-

-

Копан краток   
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Краток Копан 10-15 кгр.

	Карабатак Пилешки
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Карабатак 
10 кгр.

-

-

Крилца
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Крилца
10-15 кгр.

-

-

-

Пиле
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пиле Полско Рефуз
11 / 12 / 13кг А-класа
 11/12/13 кгр
2 Пиле Италијански Рефуз
  800-1200гр А-класа
8-12
кгр

Пилешки нугетс Италијански 2.5
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Нугетс
Италијански 2.5кг
2.5
кгр.

	Пилешки котлети Италијански 2.5
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Котлети
Италијански 2.5кг
2.5 кгр.

Срце Пилешко 10/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешко Срце
10 кгр.

Желудник Пилешки
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Желудник 10-15 кгр.


-

Пилешка Кожа Рефуз
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешка Кожа Рефуз
10-15 кгр.
2
Пилешко црвено месо 3мм 13%
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешко Црвено Месо
3мм 13%
10 кгр.


Пилешки Мом блок Полски 15/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешки Мом Блок 15 кгр.


	Пилешки Мом блок Холандски 10/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пилешко Мелено Месо Баадер 10 кгр.