Риба во конзерва  

Адријус Туна парчиња
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Адријус Туна Парчиња
170 гр
48 кгр.
2 Адријус Туна Парчиња
95 гр
48 кгр.

Адријус Туна сецкана
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Адријус Туна Сецкана 
170 гр
48 кгр.
Адријус Туна Сецкана
95 гр
48 кгр,

	Адријус Туна  парчиња 900 гр
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Адријус Туна
Парчиња 900 гр
12 кгр.

Адријус Сардина  125 гр кутија
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Адријус Сардина
125 гр во Кутија
50 кгр.

Адријус Сардина  125 гр
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Адријус Сардина
125 гр
50 кгр.