Рибни производи  

Адријус риба ослич 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Адријус Риба Ослич
Пакуван 1/1
10 кгр.

Риба ослич пакувана 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Риба Ослич Пакувана 1/1
10 кгр.

-

Риба скуша
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Риба Скуша Пакувана 1/1 9-11 кгр.
2 Риба Скуша 150-300 гр 20/1
20 кгр.

Риба Ослич
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Риба Ослич Валастро
(0) 150-250 гр
10-20 кгр.

-

Риба Папалина
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Риба Папалина
10//1
10-15 кгр.
2Филета од Ослич 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Филета од Ослич 1/1 10 кгр.

	Лосос
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Лосос 10 кгр.