Садиа  

batak2
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Стек Пилешки
Садиа 1 кг
12 кгр.

Стек пилешки Садиа
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Стек Пилешки
Садиа 2 кг
12 кгр.

Инерфиле пилешки Садиа
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Инерфиле Пилешки
Садиа 1 кг
12 кгр.

Стек пилешки Садиа Тацна
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Стек Пилешки
 Садиа Тацна 1 кг
12 кгр.

Пиле Садиа
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Пиле Садиа 1.1 кг
11/1 А-класа
11 кгр.
Пиле Садиа 1.2 кг
12/1 А-класа
12 кгр.

Стек паниран Садиа
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Стек Паниран
 Садиа 850 гр
8 кгр.

Нугетс пилешки 1 кг
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Нугетс Пилешки
Садиа 1 кг
3 кгр.

Џигер пилешки Садиа
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Џигер Пилешки
Садиа 1 кг
12 кгр.

Џигер пилешки Садиа
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Џигер Пилешки
 Садиа 500 гр
15 кгр.

batak2
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Стек пилешки
Садиа Рефус 10 кг
10 кгр.

batak2
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Стек пилешки
Садиа  Рефус 7,5 кг
7.5 кгр.