За нас  

adrijus       

Историјат

         Компанијата Адријус доо е формирана во 1992 година, на почетокот како фамилијарен бизнис со двајца вработени, која што постепено со годините кои изминуваат нараснува во водечка компанија во трговијата. Во почетокот главната дејност на компанијата се засноваше на увоз на зелена банана, која што се зрееше и дистрибуираше до крајните корисници. Во меѓувреме желбата за бизнис кај сопствениците нараснуваше и своето делување го насочија и кон трговијата со увоз на замрзнато месо и други сродни артикли.

 

          Во моментот фирмата брои над  70 вработени, но имајки ја во предвид капиталната инвестиција на новиот објект кој има модерен административен дел и најсофистицирани комори за замрзнување, како и за загревање на зелената банана, има тенденции овој број енормно да се зголеми, сето тоа во фунција за задоволување на нашите клиенти.

Број на вработени

Над 70 вработени подредени во 3 организациони единици

3 организациони единици

1. Главен магацин с.Глумово ул.1721 бр.41; Сарај - Скопје

2. Помошен магацин Лака с.Крушопек Сарај - Скопје

3. Магацин Гостивар

Возен парк


  • 12 камиони ладилници
  • 16 комбиња ладилници
  • 7 возила за комерција
  • 5 луксузни возила за раководство на фирмата

Услуги

  • Складирање и припрема на артикли за крајни корисници.
  • Комерцијален дел за нарачки и односи со клиенти
  • Дистрибуција со сопствени возила до клиенти.