Замрзнат помфрит  

Помфрит Авико  Јулиа 7мм (5*2.5 кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Авико
Јулиа 7мм (5*2.5 кг)
12.5 кгр.

Помфрит Авико  Класик 10мм 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Авико
Класик 10мм 1кг
10 кгр.

Помфрит Авико 15мм  (6*2.5 кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Авико 15мм
(6*2.5 кг)
15 кгр.

Помфрит Сани 10 мм
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Сани 10 мм 1кг 12 кгр.
2 Помфрит Сани 10мм
(5*2,5кг)
12.5 кгр.

Помфрит Јакет  Ведгет (4*2.5кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Авико Јакет
Ведгет (4*2.5кг)
10 кгр.

Помфрит Авико  Ноисетес 600 гр
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Авико
Ноисетес 600 гр
6 кгр.

Помфрит Ребраст  9.5мм (4*2.5кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Авико Ребраст
9.5мм (4*2.5кг)
10 кгр.

Помфрит Рости Битес   (4*2.5кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Рости Битес
 (4*2.5кг)
10 кгр.

Помфрит К.Хаус  (5*2.5 кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит К.Хаус 10мм
(5*2.5 кг)
12.5 кгр.

Помфрит Рости   Трианглес (4*2.5 кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Авико 
Трианглес (4*2.5 кг)
10 кгр.

	Помфрит Јами 10мм  1//1 (12*1кг)
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Помфрит Јами 10мм 1кг 12 кгр.

	Кругови од Кромид
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Кругови од Кромид1кг 6 кгр.