ZOGI  

	Зоги стек пилешки 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Зоги Стек
Пилешки 1/1
10 кгр.

batak2
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Зоги Краток Копан
Пилешки 1/1
10 кгр.

	Зоги батак пилешки 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Зоги Батак
Пилешки 1/1
10 кгр.

Зоги пилешки крилца 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Зоги Крилца
Пилешки 1/1
10 кгр.

Зоги батак без коска  1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Зоги Батак Без Коска  
Пилешки 1/1
10 кгр.

Зоги Нугетс пилешки   1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Зоги Нугетс
Пилешки 600гр
5
кгр.

	Зоги котлети пилешки 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Зоги Котлети
Пилешки 600гр
5 кгр.

Краток копан пакуван 1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Краток Копан
Пилешки Пакуван 1/1
10 кгр.

Батак пилешки пакуван    1/1
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Батак Пилешки
Пакуван 1/1
10 кгр.
реден
број
         Производ          
транспортно
пакување
единица 
            мера              
1 Карабатак Пилешки
Пакувани 1/1
10 кгр
2 Крилца Пилешки
Пакувани 1/1
10 кгр.